Klicka i något av de inramade områdena 
för att se vilka torp och backstugor som finns där!