Torp och backstugor i Granhults socken

Under 2016 har vi besökt de ställen som inventerades 1983. Fältarbetet har gjorts av Jan och Lars Alvarsson.
Vi har även fått lite tips av Sven-Erik Pettersson i Älmeshult och Jarnet Magnusson i Marhult.
Koordinatmätning, foto, dokumentation och webbsida har gjorts av Jan Alvarsson. Texter är hämtade från "Torp och backstugor i Nottebäck och Granhult" från 1983
Skicka mail till jan.alvarsson@telia.com om du upptäcker fel eller har synpunkter på förbättringar etc.