Några bilder sommarkyrkan 2009 
 -
torsdag eftermiddag

I kyrkan sjöng Kyrkans Unga på eftermiddagens gudstjänst:

Rörelsesången "Fader Abraham" framfördes som extranummer:

Foto och layout:

Åter till Granhults kyrkas hemsida

Senast uppdaterad den 31 juli 2009