Några bilder från midsommarslåttern  2019 
Bilderna har tagits av Charlotte Stjernkvist.
Några av dessa har publicerats på Smålandspostens UppvidingesidaFoto: Charlotte Stjernkvistoto
Layout: Jan Alvarsson