Midsommarafton 2018
Vi kläder midsommarstången, dansar och fikar som vanligt.  Spelade till dansen i år gjorde Fredric Danielsson
 

     

Fotograf: Ulrik Alvarsson. 
Redigering av Webb-sida:  Jan Alvarsson 070-3317465

Åter till Granhults kyrkas he msida

Senast uppdaterad den 24 juni 2018