Midsommarafton 2017
Vi kläder midsommarstången, dansar och fikar som vanligt.  I år var vi ca 80 personer.
 

   Foto Hans Alvarsson och Jan Alvarsson 
Åter till Granhults kyrkas he msida

Senast uppdaterad den 25 juni 2017