Midsommarafton 2015
Vi kläder midsommarstången, dansar och fikar som vanligt.  I år var vi ganska många.

 

Foto Jan Alvarsson 
Åter till Granhults kyrkas he msida

Senast uppdaterad den 20 juni 2015