Midsommarafton 2014
Vi kläder midsommarstången, dansar och fikar som vanligt.  I år var vi ovanligt många, 102 personer .

Foto Jan Alvarsson 
Åter till Granhults kyrkas he msida

Senast uppdaterad den 22 juni 2014