Midsommarafton 2013
Vi kläder midsommarstången, dansar och fikar som vanligt.  I år var det ovanligt många barn som dansade runt midsommarstången. 
Roligt!
 
När stången restes var vi inställda på att regnet snart skulle komma. Dansen började medan stången fixerades.
Men vi kunde fika ute som vanligt efter dansen.
Men vi kunde

Foto Jan Alvarsson 
Åter till Granhults kyrkas he msida

Senast uppdaterad den 24 juni 2013