Midsommarafton 2012
Vi kläder midsommarstången, dansar och fikar som vanligt.  I år var det ovanligt många som dansade runt midsommarstången 
och totalt var det över 100 som firade midsommar här.

Foto Jan Alvarsson 
Åter till Granhults kyrkas he msida

Senast uppdaterad den 24 juni 2012