Midsommarafton 2011
Vi kläder midsommarstången, dansar och fikar som vanligt. 

 
Ovanstående bilder  Foto Jan Alvarsson 

Åter till Granhults kyrkas he msida

Senast uppdaterad den 27 juni 2011