Midsommarafton 2010
Vi kläder midsommarstången, dansar och fikar som vanligt. 

    

  

  

Ovanstående bilder  Foto Jan Alvarsson  070 3317465

En bild på fotograferande gubbar Foto Jan Augustin

Åter till Granhults kyrkas he msida

Senast uppdaterad den 28 juni 2010