Midsommarafton 2008
Vi kläder midsommarstången, dansar och fikar som vanligt. Men denna gång var det god uppslutning! 

  

Foto:  Jan Alvarsson  0495-21089

Åter till Granhults kyrkas hemsida

Senast uppdaterad den 28 juni 2008