Några bilder från slåtter med lie 20/6 
och midsommarafton 24/6 2005


Midsommarafton

   

   

´Foto: Jan Alvarsson 

Åter till Granhults kyrkas hemsida

Senast uppdaterad den 01 juli 2005