Konserter - sommaren 2017


  Onsdagen 2/8 Kl. 18.00 Trubadurkväll.  Nils-Gunnar Lundgren och Yvonne Elmgren
I övrigt se Helgmålsböner med musik