Några bilder från höstgille / hembygdsföreningens årsmöte 2018 


Tre timmar före festen


Årsmöte i kyrkan efter höstgillet:


Kassören Mats Eriksson berättar för oss om den ekonomiska ställningen
Nya medlemmar presenterar sig:

Foto och layout:  Jan Alvarsson - Kom gärna med synpunkter till mig:    jan.alvarsson@telia.com
Åter till Granhults kyrkas hemsida

Senast uppdaterad den 13 oktober 2018