Bilder från hemvändardagen 16 augusti 2009 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     

     

Foto och layout: Jan Alvarsson  

Åter till Granhults kyrkas hemsida

Senast uppdaterad den 25 augusti 2014