Interiör

Stora rummet i bottenvåningen sett från farstun.
Dörren till höger leder till kammaren och dörren till vänster leder till klädkammaren.


Samma rum sett från kammaren med den öppna spisen i centrum: