Historik


Hembygdsgården är byggt i början av 1700-talet och var komministerbostad fram till 1825.
En karta från 1820-talet visar att det fanns ytterligare tre byggnader på tomten vid denna tid, varav en är ladugård.


Anm: Byggnaden sydväst om kyrkan är sockenstuga!

Den välbevarade boden är ålderbestämd så till vida att man vet att virket är avverkat under vintern 1766-1767.


Från 1825  var detta bostad för Kyrketorps arrendator tills den ny nya byggnaden norr om kyrkan uppfördes på 1930-talet.
Hembygdsföreningen övertog byggnaderna 1950.