Exteriör

Mangårdbyggnaden är från tidigt 1700-tal.


Bild som även visar den vackra boden från 1770-talet

 


Hembygdsgården byggs till med nytt kök och teknikutrymme


Karl-Erik Strid jobbar med grunden till tillbyggnaden  23 augusti 2011