Helgmålsböner med musik sommaren 2018

Lördagar kl. 18.00

2 juni "Åt Gud allena äran" Smålandstrion: Lars Jöneteg, fiol, Marie Myhrberg, sång, Jennie Kim Resman, piano. Kaffeservering. Präst: Johan Lindstrand
9 juni "Sjung de älskade psalmerna till psalmodikon, en tidsresa kring 1800-talsinstrument med unik klangbild. Psalmodikonisterna från Hallaryd. Präst: Lói Stefánsson
16 juni "Träblås i fokus" Trio de Legno: Lovisa Stenberg tvärflöjt, Fredrik Stenberg, saxofon, klarinett, flöjt, Camilla Gaglianello, piano. Präst: Johan Lindstrand
30 juni "Sommarpärlor".  Tre herrar: Marcus Kroon, Jimmy Lönnetun och Marcus Silvander.  Präst. Jan Carlsson

7 juli "Zschotzscher, Eklin och Hörberg, småländsk 1700-talsmusik med anknytning till Granhults kyrka" Magnus Gustafsson, Anders Svensson fiol.  Präst: Johan Lindstrand
14 juli "En värld av toner" Claes-Göran Gunnarsson och Christina Fritzson, sång, piano, diktläsning. Präst: Torbiörn Carlsson
21 juli "Helgmålsbön i dragspelston" Nils-Gunnar Lundgren, Yvonne Elmgren, dragspel. Präst: Lói Stefánsson
28 juli "Önskepsalmer" Rosemary Karlsson

4 augusti "Månsken i augusti" Marlene Hammargren, sång Marcus Silvander, piano 
11 augusti "I Guds hage" Anna Bergqvist och Åsa Stenqvist, sång Rosemary Karlsson, piano
18 augusti "Om sommaren sköna" Katharina Moberg, sång. Bo Svensson,piano 
25 augusti "Till din blomstrande äng" Nottebäcks kyrkokör och fiolföreningen Hoppet, kaffeservering