Gudstjänster  -  2018 


Lördag 26/5 Kl 11.00 Konfirmationsmässa. Präst Lói Stefansson.

Lördag 23/6
Gudstjänst/Friluftsgudstjänst
Midsommardagen
Kl 15.00 Präst: Eva-Karin Thuresson
Sammanlyst med Åseda
Anneli Janke, sång, Agneta Preifors Stål
Medtag kaffekorg!

Söndag 22/7 Kl 11.00 Gudstjänst. Gunilla Bokor, Katharina Moberg

Torsdag 26/7 Kl 19.00 Musikgudstjänst. "Svenskarnas Dag Girls Choir"
Minneapolis

Söndag 5/8 Kl 16.00 Högmässa. Loí Stefánsson, Rosemary Karlsson och Katharina Moberg

Söndag 14/10 Kl 16.00 Gudstjänst, Johan Lindstrand,
Nottebäcks kyrkokör

Söndag 4/11 Kl 16.00 Minnesgudstjänst

Måndag 24/12, julafton Kl 23.30 Julnattsgudstjänst Johan Lindstrand,
Martin Stål trumpet