Gudstjänster -  hösten 2017 


Söndagen 5/11 Kl 16.00 Minnesgudstjänst. Lói Stefansson.

Söndag 10/12 Kl 16.00 Luciagudstjänst med barn och ungdomar från Ansgars. Präst Lói Stefansson.

Söndag 24/12 julafton Kl 23.30 Julnattsgudstjänst. Präst Lói Stefansson. 
Martin Ståhl trumpet

Söndag 31/12 nyårsafton Kl 15.00 Nyårsbön. Präst Lói Stefansson.