Gudstjänster -  vår och sommar 2017 

Preliminärt program, mer info kommer.... 


Onsdagen 3/5 Kl. 18.00  Familjegudstjänst

Söndagen 21/5 Kl. 16.00 

Högmässa. Loí Stefansson, Anders Aronson, Jan Carlsson och biskop Fredrik Modeus
Granhult 800 års jubileum.


Löndagen 24/6 Kl. 15.00 Gudstjänst 
Eva-Karin Thuresson,
Anna Bergqvist och Åsa Stenqvist, sång
Medtag kaffekorg!

Söndagen 23/7 Kl. 16.00 Gudstjänst. Loi Stefansson

Söndagen 6/8 Kl. 15.00 Gudstjänst. Anders Aronsson
Sommarveckans avslutning

Söndagen 24/9 Kl. 16.00 Pilgrimsvandring. Info kommer senare.