Några bilder från hemvändardagen 25 augusti 2019

Foto: Hans Alvarsson            Web-layout: Jan Alvarsson