Några bilder från Granhultsdagen 24 augusti 2014

 
Jonas Wirdegård hälsar välkommen

  

  
Vacker sång med väl anpassad repertoar av Lina Granehäll

Jimmie Bondesson kompade och sjöng. 

   

   

   

 

     

    

     

 

  Foto och layout: Jan Alvarsson  

Åter till Granhults kyrkas hemsida

Senast uppdaterad den 25 augusti 2014