Bilder från Byggnadsantikvariska dagen  3 september 2017


Jonas Virdegård, Granhults kyrkonämnd, välkomnar medverkande och publik 


Arkeologen och timmermannen Karl-Magnus Melin höll ett intressant seminarium om medeltida byggnadsteknik. 
Han fokuserade på Granhults kyrka och belyste detaljer som han upptäckt vid undersökningar här för några år sen.
Han visade bland annat hur man med släpljuset från en lampa kunde se hur yxan format timret på innerväggarna.

Vid hembygdsgården hade Lasse Nilsson (Timmerhusföreningen) riggat upp en monter där man praktiskt kunde prova gamla verktygen.
Här talar Kalle Melin bl. a. om kyrkans proportioner  


Kalle Melin vill att det görs en ny ålderbestämning av Granhults kyrka. 
Nuvarande visar bara att den är byggd efter 1217. Detta ville nog inte publiken från Granhult höra?
Länstyrelsen har avstyrkt ny åldersbestämning med motiveringen att "borrhålen" är förstörande.
Han vill även åldersbestämma stigluckan som anses byggd 1731. Han anar att den är betydligt äldre.

 


Många frågor besvarades innan han visade att han även är en timmerman.

 
Lasse Nilsson (Timmerhusföreningen) och vi andra kollar hur Kalle Melin bearbetar ytan.


Slät, fin yta 


Vi fick prova gamla verktyg


Efter kaffet i hembygdsgården fick vi se ett tekniskt experiment.
Kalle Melin och Lasse Nilsson klättrade via lång stege upp på vinden genom den lilla luckan.
De hade kontakt med Jonas Virdegårds telefon med hjälp av program typ "Skype". 
Jonas telefonbild skulle sedan överföras via en mottagare ansluten till projektorn för att ge samma bild på projektorduken. Även ljudet skulle överföras. 


Fungerade det?
Ja i princip som framgår av bilden där vi ser takstolarna. Vi fick se hur sprinklerledningarna var dragna. Vi fick se hur takstolarna var sammanfogade och vi fick höra kommentarerna från Kalle Melin . De var även framme på vinden i koret.  
Men Jonas liknade bilderna vid de vi såg från första månlandningen, dvs ibland var ljudet bra och ibland bilderna.
En minnesvärd dag tycker vi som var där!

  Foto och layout: Jan Alvarsson  

Åter till Granhults kyrkas hemsida

Senast uppdaterad den 03 september 2017