Stiglucka

Stigluckan uppfördes1731.
Stigluckan har väggfasta bänkar invändigt.

En märklig axel ligger på golvet. Den har troligen använts för att hissa upp klockorna i klockstapeln.

Till höger om stigluckan, utifrån räknat,  ser man en självspillingstrappa
i muren