Klockstapel

Klockstapeln som är av klockbocktyp uppfördes 1703.

Storklockan är från 1300-1400-talet.

När det gäller lillklockan vet man att den fick gjutas om 1818 efter en vårdlös ringning då den föll i backen och sprack