Interiör

Altartavlan som föreställer Kristi död är målad av Tobern Röding 1699.

Krucifixet har tidigare hängt på triumfbågens öppning i den 1819 nedrivna väggen mellan långhus och kor.
De flesta av kyrkans målningar i kor och långhus är målade av  den i Växjö bosatte kyrkodekoratören Johan Christian Zschotzscher år 1753.
Man kan tydligt se hans signering  på korets vänstra vägg.
De äldsta tydliga målningarna kan man dock se i sakristian där väggarna har fyra motiv från första Moseboken. Man har daterat dem till tidigt 1600-tal. Förlagan är Gustav II Adolfs bibel från 1618.

Takmålningen tror man är från början av 1700-talet  utförd av Hans Brachwagen.
De fyra väggmotiven är :
"Gud varnar Adam och Eva"
"Syndafallet"
"Utdrivandet ur paradiset"
"Abrahams offer"

Det sista motivet framgår av bilden till höger.

 


Predikstolen är gjord 1669 på uppdrag av kyrkoherden i Nottebäck.

Ljudtaket är dock daterat 1650 och har alltså tillhört en äldre predikstol.
I korets högra vägg kan man se den löstagbara timmerbiten. Tidigare hade man här ett titthål ut innan kyrkan kläddes med spån. "Tittgluggen" var avsedd för åhörare som av någon anledning var avstängda från kyrkorummet.
 

Litteraturhänvisning:
För dig som vill veta mer säljs i kyrkan en vägledning utgiven av Granhults kyrkonämnd och författad av Marianne Ullén. 

Av samma författare finns kan man läsa:

  • Granhults och Nottebäcks kyrkor. Sveriges kyrkor volym 149 , 1972
  • "Biskopens tempel och böndernas kyrka" i Nottebäck-Granhult VI  ,1977
  • Medeltida träkyrkor I . Småland samt Ydre och Kinda härader i Östergötland, 1983
  • "Bygga i trä" i Den romanska konsten. Signums konsthistoria 3, 1995
  • "Medeltida Träkyrkor" i Tradition i trä. En resa genom Sverige, 2002