Kyrkobyggnaden

Granhults kyrka är en ovanligt välbevarad medeltida träkyrka från 1220-talet.
Det finns endast ett tiotal mer eller mindre bevarade träkyrkor från denna tid i hela landet.
Ursprungliga byggnaden
Kyrkans väggar består av liggande timmer som är planbilat. Knutarna är släta och laxade. Långhuset är nästan 10 m långt, vilket förmodligen berodde på att det var maximal längd på timret om man inte ville göra skarvar.
Koret som har måtten 4,4 m * 4,4 m var från början ett rum med bara en liten triumfbåge-öppning mot långhuset. Kyrkobesökarna fick alltså stå i ett relativt mörkt långhus och genom denna lilla öppning hålla kontakt med prästens förehavanden.


Kvinnornas ingång fanns på norra långväggen och var bara 160 cm hög, jämfört med 180 cm hos männens. De fyra högt placerade rundbågiga öppningarna var från början de enda ljusinsläppen i kyrkan.
Hagioskopet på korets södra vägg är en tittglugg för personer som av någon orsak var avstängda från kyrkan, t.ex. på grund av smittosam sjukdom  men ändå ville följa mässan.
De nu omnämnda detaljerna är väl synliga på väggarna inomhus.


Om- och tillbyggnader under årens lopp:

Sakristia uppfördes  troligen under 1600-talet då den även fick sina
väggmålningar med motiv från bl. a. "Syndafallet" och  "Abrahams offer"
Vacker takmålning från 1700-talet finns också.

Klockstapel uppfördes 1703
Lillklockan omgjöts 1818 efter en vårdlös ringning då den föll i backen och sprack.

Vapenhus uppfördes  1723
Man kan se på fasaden att även koret har haft sitt eget vapenhus under någon tid. Det gamla fotot nedan visar att koret då hade en liten farstu som revs 1950.

Stiglucka uppfördes1731

Fönster  insattes under 1700-talet, då det även gjordes lodräta förstärkningar av väggarna. Där altartavlan nu är placerad fanns tidigare ett fönster som framgår av det gamla fotot. 


Nuvarande utseendeGranhultsborna har fått föra en hård kamp för att få bevara sin kyrka. Mycket finns skrivet om kampen mot biskop Esaias Tegnér som ville att de skulle överge sin kyrka för att istället deltaga i byggandet av den nya kyrkan i Nottebäck på 1830-talet.

Nu är det Granhults kyrkonämnd som ansvarar för vård och tillsyn av kyrkan. Ideellt arbete, intäkter av försäljning av vykort, beskrivningar samt gåvor behövs för att underhålla denna klenod.

Litteraturhänvisningar