Några bilder från välbesökt trubadurkväll 31 juli  2019 
med Lina Granehäll och Jimmy Bondesson

      Foto och layout: Jan Alvarsson - reagera och lämna synpunkter på sidan till:
  jan.alvarsson@telia.com