Bild från Skördegudstjänsten 14 oktober 2018 


Foto: Anita Alvarsson-Törnkvist