Bild på gubbar som ser till att det blir fint vid Hembygdsgården - april 2020. 


I bild: Mats Eriksson Marhult, Sven Axelsson Elmeshult, Leif Antonsson Granhult, Birger Karlsson Glosäng och Sven-Erik Petersson Elmeshult.
Foto: Gunvor Antonsson